This page uses Javascript. Your browser either doesn't support Javascript or you have it turned off. To see this page as it is meant to appear please use a Javascript enabled browser. Nyheder 2022
Frydenstrand gadekik1


Nyheder 2022
  

17. december 2022

Vi har modtaget følgende fra SGH:

SGH Nyhedsbrev årgang 14 nr. 4 - 2022.

Dette nyhedsbrev indeholder bl.a. en mødeinvitation vedr. støj samt diverse opsamling på tidligere møder

12. august 2022

Vi har modtaget følgende fra SGH:

SGH Nyhedsbrev årgang 14 nr. 2 - 2022.

Dette nyhedsbrev er en mødeinvitation til Lille Friheden omhandlende Fjernvarme eller Varmepumpe.

08. august 2022

Venligt opråb til grundejere der permanent har sine affaldscontainere stående på fortovet.
 

Ifølge gældende regler i kommunen, skal containerne altid placeres indenfor eget skel ref. billede

 

De gældende regler kan læses på Regler og gebyrer (hvidovre.dk) under Regler for placering af affaldsbeholdere – Standpladser og adgangsveje.

Venlig hilsen

Frydenstrand bestyrelse

02. juni 2022

Vi har modtaget følgende fra SGH:

Kære SGH medlem

Bestyrelsen har tidligere annonceret, at den planlagde et møde vedr. fjernvarme / individuelle varmepumper til afholdelse den 15/6-2022.

På bestyrelsesmøde afholdt 1/6-2022 blev det besluttet at flytte mødet til uge 34.

Bestyrelsen vender tilbage med den eksakte dato, så hurtigt som muligt.

Emnet er stadig meget vigtigt at blive så grundigt orienteret om som overhovedet muligt.

Vi undskylder postyret og ønsker alle en rigtig god sommer.

Med venlig hilsen

SGHs bestyrelse

18. maj 2022

Ejeren af Frydenstrands Alle 30 har ansøgt kommunen om dispensation til at overskride den i Lokalplan 407 fastsatte byggeprocent. I den forbindelse har kommunen sendt Naboorientering til os. Bestyrelsen har gjort indsigelse. Sagen kan følges via nedenstående links:

Naboorientering fra kommunen

Bilag til Naboorientering

Formandens (bestyrelsens) svar til Hvidovre Kommune

Kommunens svar på formandens brev

Kommunen meddeler dispensation til byggeriet


17. maj 2022

Vi har modtaget følgende fra SGH:

Kære grundejer

For nylig udsendte SGH referatet  fra generalforsamlingen den 23. marts. Her følger bestyrelsens beretning.

Desuden vil bestyrelsen gerne gøre opmærksom på, at de kommende måneder byder på en række arrangementer. 

Mere information senere, men her er datoerne, så man allerede nu kan sætte kryds i kalenderen.

Vi lægger ud med arrangementet "Fjernvarme eller varmepumpe?" allerede den 15. juni, hvor bestyrelsen håber, at det er muligt at besvare spørgsmålet om man skal investere i fjernevarme eller varmepumpe.

Den 26. oktober sætter vi fokus på støj, der er et af de alvorligste problemer, som Hvidovre døjer med.

Begge arrangementer foregår i Lille Friheden, Lille Friheden 1, 2650 Hvidovre.

Med venlig hilsen og god sommer.

Bestyrelsen

SGH bestyrelsens beretning 2021 - 2022

29. april 2022

SGH Referat fra Generalforsamling 2022

Frydenstrand referat fra bestyrelsesmøde den 27. april


21. april 2022

Vi har modtaget følgende fra sammenslutningen "Stop Støjforureningen i Hvidovre Syd":

Kære grundejerforeninger i Hvidovre Syd,

Så er det NU vi skal handle, hvis vi skal høres og have indflydelse på projektet omkring udvidelsen af Amagermotorvejen!

Vi, borgergruppen "Stop Støjforureningen i Hvidovre Syd", holdt møde med Vejdirektoratet og politikere og embedsfolk fra Hvidovre kommune i går, d. 20/4. Det var vores oplevelse at Vejdirektoratet gerne vil høre på os borgere og meget gerne vil have ideer og forslag fra os.
I kan læse om udvidelsen og om hvordan I kan sende jeres input til Vejdirektoratet her:

Det bekymrer os meget at:
  • Amagermotorvejen skal udvides fra 6-10 spor.
  • frakørslen til Avedøre Holme, når man kommer fra Amagersiden, skal ligge i vores naturskønne områder OG køre op over motorvejen.
  • der kun er budgetteret med en støjskærm, som ikke får nogen effekt i vores boligkvarterer. 
  • at Kalvebodbroen ikke vil blive støjdæmpet

Fra d. 20/4-20/5 2022 kan vi sende vores synspunkter, ideer, forslag m.m. til Vejdirektoratet. Det vil vi varmt opfordre jer til at gøre.- Jo flere der skriver til Vejdirektoratet - jo bedre.

Derudover afholder Vejdirektoratet et borgermøde om udvidelsen af Amagermotorvejen torsdag d. 5/5 kl. 19-21 i teatersalen i Frihedens Idrætscenter.
Her er det vigtigt at så mange støjplagede borgere som muligt deltager. Vil I gøre jeres medlemmer opmærksomme på dette møde?

Tak for jeres støtte.

Mvh

Inger Belling Olsen og "Stop Støjforureningen i Hvidovre Syd"

10. april 2022

Referat Generalforsamling 2022

Godkendt Regnskab 2021

16. marts 2022

Referat fra Bestyrelsesmøde 14. marts 2022

Opdateret To-Do liste


Invitation til Generalforsamling 2022

Regnskab 2021 til godkendelse på Generalforsamlingen

22. februar 2022

Vi har modtaget følgende fra SGH vedr. deres kommende generalforsamling m.m.:

Budget 2022

Dagsorden til Generalforsamling

Indbydelse til generalforsamling

Årsrapport 2021

Invitation til at møde den nye Borgmester Anders Wolf Andresen


Webmaster Jørgen Lund

 

Grundejerforeningen Frydenstrand