DU / I INDBYDES TIL GRILLFEST

I GRUNDEJERFORENINGEN FRYDENSTRAND

LØRDAG DEN 30. AUGUST 2008 KL. 16.00

PÅ TRANEVEJ 

Vi har sørget for underholdning til børnene fra kl. 16.00 – 18.00 og de voksne kan finde nogle pladser og købe lidt at drikke, hvorefter grillene vil være varme og alle kan grille deres medbragte mad.

I skal selv medbringe egen mad og evt. drikke.

Vi har sørget for:

 • konkurrencer til børnene fra kl. 16.00
 • varme grille fra kl. 18.00 – klar til at tilberede dit medbragte kød på
 • borde og stole
 • tallerkner og bestik samt glas og kaffebægre
 • salg af øl (5 kr.) - vand (3 kr.) - vin (30 kr.)
 • kaffe, te og småkager til alle
 • god musik

Vi satser på godt vejr og sørger for overdækning, hvis prognosen skulle blive regnvejr.

 

Vi aflyser kun, hvis der er skybrud!

Af hensyn til planlægningen vil vi meget gerne have din/jeres tilmelding på nedenstående

Tilmeldingsblanket senest mandag den 25. august, så vi har en idé om, hvor mange vi bliver.

Men glemmer du at tilmelde dig/jer og får lyst alligevel, så mød bare op, så finder vi pladsen.

Mange hilsner og på gensyn

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Frydenstrand

--- KLIP --- KLIP --- KLIP --- KLIP --- KLIP --- KLIP --- KLIP --- KLIP --- KLIP ---

Tilmeldingsblanket afleveres til Connie Albrechtsen, Avedøre Enghavevej 3 i postkassen senest mandag den 25. august 2008

Vi fra ___________________(adresse) kommer ___ (antal) voksne og ___ (antal) børn

til grundejerforeningens grillfest den 30. august på Tranevej.

Hvidovre 13-Aug-2007

 

DU / I INDBYDES TIL STOR FEST

I

GRUNDEJERFORENINGEN FRYDENSTRAND

PÅ LØRDAG DEN 18. AUGUST 2007 KL. 18.00

PÅ TRANEVEJ  

Til gengæld har vi måtte aflyse loppemarkedet samme dag pga. for få tilmeldinger.

Alle grundejerforeningens medlemmer indbydes hermed til aftenfesten på Tranevej på lørdag kl. 18.00.

Du skal kun medbringe dig/jer selv og mad og evt. drikke. Der er INGEN tilmelding – så det bliver spændende at se, hvor mange vi bliver….

Vi har sørger for:

 • Varme grille – klar til at tilberede dit medbragte kød på
 • borde og stole
 • tallerkner og bestik samt glas og kaffebægre
 • salg af øl, vand og vin
 • salg af lodder – med gode præmier til de heldige
 • kaffe til alle
 • god musik

Vi satser på godt vejr, men har sørget for overdækning, hvis prognosen skulle blive regnvejr – så kom uanset vejret.

 

Vi aflyser kun, hvis der er skybrud!

 

Mange hilsner og på gensyn

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Frydenstrand

 

A N N U L L E R E T ////A N N U L L E R E T

loppemarkedet er annulleret.

INVITATION TIL GRUNDEJERFORENINGEN

FRYDENSTRANDS LOPPEMARKED OG SOMMERFEST

LØRDAG DEN 18. AUGUST PÅ TRANEVEJ

Vi starter med et loppemarked for grundejerforeningens medlemmer på Tranevej, som vil være spærret af i begge ender i dagens anledning. Loppemarkedet er fra kl. 10.00 – 15.00.

Man skal selv medbringe egne standborde, og på tilmeldingen angive, om man ønsker lidt eller meget plads. Det er i orden, at øvrige familiemedlemmer, der ikke bor i grundejerforeningen, også står med i standen, der bliver tildelt de enkelte medlemmer af grundejerforeningen. Det koster 50 kr. for en stadeplads og du får en ”billet”, som skal påklæbes én af dine borde på din stand.

Mens vi holder loppemarked (som bliver annonceret i lokalaviser og ved omdeling af løbesedler i området samt ved opslag i lokale forretninger) vil der være en hoppeborg til børnene på vejen. Det vil også være muligt at købe drikkevarer samt snacks, slik og slush-ice (medbring evt. selv en madpakke).

Vi sælger lodder på dagen og der vil være gode præmier til vinderne.

Derudover holder vi en kagekonkurrence, hvor grundejerforeningens medlemmer kan deltage og vinde en fin præmie for sin kage. Kagerne vil sammen med bestyrelsens medbragte kaffe og te blive solgt til dækning af udgifterne af bl.a. hoppeborg. Hvis du ligger inde med nogle gode brugbare ting, som kan bruges til præmier, er vi meget interesseret i sponsorgaver, som kan afleveres sammen med tilmeldingen.

Efter et forhåbentlig velbesøgt loppemarked pakker vi resterne sammen og stiller op til vejfest fra kl. 18.00 - ? (musikken skal dæmpes kl. 22.00).

Alle medbringer egne borde, stole, bestik, glas, mad og drikkevarer (der kan stadig købes øl-vand-vin om aftenen) og vi tænder op i et par store grille, så man selv kan grille sin medbragte mad.

Mange hilsner og på gensyn Bestyrelsen i Grundejerforeningen Frydenstrand

--- klip --- klip --- klip --- klip --- klip --- klip --- klip --- klip --- klip --- klip --- klip --- klip ---klip --- klip

Tilmelding til grundejerforeningens loppemarked og vejfest:

Navn og adresse _________________________________________________________

Ønsker at deltage i loppemarked (50 kr. vedlagt) med lille stand eller stor stand

Kan desværre ikke deltage i loppemarked

Ønsker at deltage i aftenfesten med _______ antal personer fra husstanden

Vi medbringer selv borde, stole til loppemarked og derudover service, bestik, mad og evt. drikkevarer til aftenfesten.

Vi deltager med en kage i kagekonkurrencen

Tilmelding til Connie Albrechtsen, Avedøre Enghavevej 3 i perioden1. – 8. august ml. kl. 18.00 og 20.00.

Hvis I holder ferie i den periode, så læg forinden udfyldt tilmeldingskupon + evt. 50 kr. i kuvert i Connies postkasse og du får leveret din ”loppemarkedsbillet”.