This page uses Javascript. Your browser either doesn't support Javascript or you have it turned off. To see this page as it is meant to appear please use a Javascript enabled browser. Foreningens dokument arkiv
Frydenstrand gadekik1


Nyheder 2020
  

14. september 2020

Vi har modtaget følgende fra SGH:

SGH Nyhedsbrev årgang 12 nr. 8 - 2020

11. september 2020

Kære alle Frydenstrandere

Set i lyset af, at Covid-19 desværre stadig er i blandt os, finder bestyrelsen det mest forsvarligt, at udsætte Generalforsamlingen til foråret 2021 samt flyttet jubilæumsfesten til sensommeren 2021.

Nye datoer for dels generalforsamling og dels jubilæumsfest kommer snarest. 

Med ønsket om et forhåbentligt roligt efterår samt hyggelig vinter.

På bestyrelsens vegne

Susan Post

Formand


07. september 2020

Vi har modtaget følgende fra SGH:

SGH Nyhedsbrev årgang 12 nr. 7 - 2020

03. marts 2020

SGH inviterer til debat om kommunens boligpolitik i Frihedens Idrætscenter tirsdag d. 17. marts kl. 19.

Med Borgmester Helle Adelborg i spidsen deltager der politikere fra alle partier repræsenteret i kommunalbestyrelsen.


SGH Nyhedsbrev årgang 12 nr. 4 - 2020

28. februar 2020

Vi har modtaget følgende fra SGH:

SGH Indbydelse til Generalforsamling 2020

SGH Dagsorden til Generalforsamling 2020

19. februar 2020

Kære alle Frydenstrandere

Set i lyset af situationen omkring CORVIR19, vælger bestyrelsen at udsætte generalforsamlingen til et tidpunkt hvor der igen er normale tilstande i DK.

Vi vil naturligvis indkalde til generalforsamling hurtigst muligt når dette kan lade sig gøre. I den mellemliggende periode, dvs. i perioden fra det tidspunkt hvor den ordinære generalforsamling skulle være afholdt til hvor generalforsamlingen faktuelt afholdes, vil bestyrelsen være fungerende og ikke beslutningsdygtig. Det betyder naturligvis også at sommerfesten lige pt. ikke kan planlægges og afholdes som vanligt. 

Vi håber i bestyrelsen at tilstanden normaliseres inden for overskuelig tid. 

 Alle er velkomne til at skrive til bestyrelsen. Jeg er dog i AU og er først tilbage i DK d. 7. april. Jeg ser mail af og til.

 På bestyrelsens vegne, og med de bedste hilsener 

 Susan Post

 

17. februar 2020

Referat fra Bestyrelsesmøde 12. februar 2020

ToDo liste februar 2020


Vi har modtaget følgende fra SGH:

SGH Nyhedsbrev årgang 12 nr. 3 - 2020

16. februar 2020

Vi har modtaget følgende fra SGH:

SGH Nyhedsbrev årgang 12 nr. 6 - 2020

SGH Budget 2020

SGH Årsrapport (regnskab) 2019

13. februar 2020

Vi har modtaget følgende fra SGH:

SGH Nyhedsbrev årgang 12 nr. 5 - 2020

22. januar 2020

Vi har modtaget følgende fra SGH:

SGH Nyhedsbrev årgang 12 nr. 2 - 2020

09. januar 2020

Vi har modtaget følgende fra EBO Consult på vegne af Hvidovre Fjernvarmeselskab (HFS):

Invitation til informationsmøde vedr. fremtidig fjernvarme

Vi har modtaget følgende fra SGH:

SGH Nyhedsbrev årgang 12 nr. 1 - 2020 

Webmaster Jørgen Lund

 

Grundejerforeningen Frydenstrand