This page uses Javascript. Your browser either doesn't support Javascript or you have it turned off. To see this page as it is meant to appear please use a Javascript enabled browser. Nyheder 2019
Frydenstrand gadekik1


Nyheder 2019
  

21. jan 2019

I forbindelse med det nye fibernet, vil Yousee gerne invitere os hen i deres mobile butik, som vil komme til at stå udenfor Frydenstrands alle 40, den 30. januar.

Link til Yousee invitation

15. feb 2019

Vi har modtaget følgende fra SGH:

SGH Nyhedsbrev årgang 11 nr. 1 - 2019

23. feb 2019

Vi har modtaget følgende fra SGH:

Til SGHs medlemmer

Vedhæftet er materiale ved SGHs ordinære generalforsamling den 26. mart 2019.02.23

Som det er fremgået af det seneste nyhedsbrev, er det af yderste vigtighed at i dukker op til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

SGHs bestyrelse

Indkaldelse til generalforsamling

Dagsorden til generalforsamlingen


Regnskab 2018

Budget 2019

21. marts 2019

BEMÆRK! Tilmelding til Banko skal ske senest i morgen fredag den 22. marts. Hvis du ønsker at betale med MobilePay, bedes du tillægge 0,75 kr. i MobilePay betalingsgebyr til det totale beløb.


Mødereferat fra bestyrelsesmøde 14. marts 2019

Revideret Drejebog til Banko og Generalforsamlinger

Revideret To-Do liste

Invitation til Banko den 7. april i Lille Friheden

Dagsorden til Generalforsamlingen den 12. april 2019

Regnskab 2018 (til godkendelse på Generalforsamlingen).

OBS! Regnskabet er på bagsiden af den husomdelte dagsorden.

14. apr 2019

Vi har modtaget følgende fra SGH:

SGH Nyhedsbrev årgang 11 nr. 2 - 2019

Fra vores egen Generalforsamling:

Referat fra Generalforsamlingen

Godkendt regnskab 2018

Formandens beretning (Generalforsamlingen 2019)

4. maj 2019

Referat fra Bestyrelsesmøde 25. april 2019

ToDo liste april 2019

Sang fra generalforsamlingen doneret af Bjarne og Jette Knudsen

Invitation til Sommerfest 2019

Vi har modtaget følgende fra SGH:

SGH Årsberetning 2018

SGH Referat af Generalforsamling 2019

SGH Nyhedsbrev årgang 11 nr. 3 - 2019

12. maj 2019

Vi har modtaget følgende fra SGH:

SGH Nyhedsbrev årgang 11 nr. 4 - 2019


25. maj 2019

Referat fra Bestyrelsesmøde 15. maj 2019

09. sep 2019

Vi har modtaget følgende fra SGH:

SGH Nyhedsbrev årgang 11 nr. 5 - 2019

Som det ses på forsiden, er vores MobilePay nummer fjernet. Som led i en eller anden forretningsstrategi, har MobilePay besluttet, at der fremover skal betales et månedlig gebyr på 50 kr. for at have denne service, dette på trods af, at de allerede modtager 75 øre pr. transaktion. På denne baggrund og fordi det er ganske få af foreningens medlemmer der benytter denne service, har bestyrelsen besluttet at opsige aftalen med MobilePay.

04. oktober 2019

Referat fra Bestyrelsesmøde 26. september 2019

Opdateret ToDo liste

11. oktober 2019

Vi har modtaget følgende fra EBO Consult på vegne af Hvidovre Fjernvarmeselskab (HFS):

Kære bestyrelse i Frydenstrand.

På vegne af Hvidovre Fjernvarmeselskab (HFS) tager jeg kontakt til jer i håb om, at I vil videregive denne relevante information til medlemmerne i jeres grundejerforening:

HFS modtager adskillige opkald fra borgere, der gerne vil have fjernvarme. Ofte er opkaldene fra borgere, der bor i områder uden fjernvarme i Hvidovre, og derfor ikke kan blive tilkoblet fjernvarmen endnu. På grund af den store interesse, har HFS gjort det muligt at skrive sig på en venteliste til fjernvarmen, og derved tilkendegive sin interesse i fjernvarmen, selvom man bor i et område uden fjernvarme. At skrive sig op er et udtryk for en interesse i fjernvarmen, og derfor ikke en forpligtigelse til fjernvarmen.

Ved at blive skrevet op på ventelisten, siger man også ja til, at HFS sender e-mails med udbygningsplanen og senere informationsmateriale samt kontrakt, når pågældende får mulighed for at få installeret fjernvarme.

HFS har først og fremmest oprettet servicen for at kunne videregive nyheder angående fjernvarmeudbygningen. Dernæst ønsker HFS at sætte politisk fokus på fjernvarmeudbygning i Hvidovre, og jo flere der tilkendegiver sin interesse i fjernvarmen, jo stærkere står fjernvarmen i denne proces.  

  • Opskrivning til ventelisten foregår på www.udbygning.dk. Det tager maks. 2 minutter.

I denne mail har jeg desuden vedhæftet en artikel fra HFS, der meget gerne skulle komme i Hvidovre Avis i den nærmeste fremtid.

I må endelig kontakte mig, hvis I har nogle spørgsmål.

Tak for jeres tid og hav en rigtig god weekend.

Med venlig hilsen

Rie Christiansen Krabsen

Markedschef

EBO Consult A/S

Link til omtalte HFS artikel

Webmaster Jørgen Lund

 

Grundejerforeningen Frydenstrand