This page uses Javascript. Your browser either doesn't support Javascript or you have it turned off. To see this page as it is meant to appear please use a Javascript enabled browser. Nyheder 2018
Frydenstrand gadekik1


Nyheder 2018
  

09. december 2018

Vi har modtaget følgende mail fra SGH:

Nyhedsbrev 10. årgang nr. 5        Nyhedsbrev 10. årgang nr. 6

Tryk på CTRL + F5 nu. Det sletter dine gamle gemte hjemmeside data.

04. december 2018

Vi har modtaget følgende fra Nabohjælp.dk:

Vi har noget godt og noget dårligt at fortælle ...

Se evt. mere på: http://www.nabohjælp.dk


12. november 2018

Vi har modtaget følgende fra Nabohjælp.dk:

        nabo2

16. oktober 2018

Vi har modtaget følgende svar på vores høringssvar til Vejdirektoratet:

Til deltagere af høring om støjhandlingsplan

Tak for din/jeres deltagelse i høringen om Forslag til støjhandlingsplan for statens veje 2018-2023, som var var i offentlig høring i perioden fra d. 13. april til den 8. juni 2018.

Den endelige støjhandlingsplan er til orientering vedhæftet denne mail.

Vejdirektoratet modtog i alt 74 høringssvar, fordelt på 30 høringssvar fra kommuner og 44 høringssvar fra borgere, grundejerforeninger o. lign. I alt 31 kommuner var repræsenteret i høringssvarene, mens et antal borgere var repræsenteret af grundejerforeninger mv.  Langt hovedparten af høringssvarene (ca. 95 %) omhandlede støjproblematikker ved konkrete lokaliteter langs statsvejnettet, med ønsker om lokale støjreducerende foranstaltninger. En mindre del af høringssvarene (ca.16 %) indeholdt bemærkninger og forslag af mere principiel karakter – herunder principper for støjbekæmpelse og indholdet i støjhandlingsplanen. En mindre del af høringssvarene (ca. 7 %) indeholder redaktionelle rettelser samt uddybende spørgsmål af teknisk karakter.

Vejdirektoratet har udarbejdet en sammenfatning af høringen, som kan ses i bilag 1 i den vedhæftede støjhandlingsplan.

Venlig hilsen

Vejplan og Miljø

Støjhandlingsplan 2018 - 2023
 

12. oktober 2018

I forbindelse med planlægning af det kommende bankospil, har der været afholdt bestyrelsesmøde. Det er der kommet følgende ud af:

Mødereferat

Opdateret ToDo liste

Opdateret drejebog for Bankospil

Tryk på CTRL + F5 nu. Det sletter dine gamle gemte hjemmeside data.

20. september 2018

Vi har modtaget følgende mail fra SGH:

Nyhedsbrev 10. årgang nr. 4

Tryk på CTRL + F5 nu. Det sletter dine gamle gemte hjemmeside data.

09. august 2018

Vi har modtaget følgende mail fra SGH:

SGH støtter et nyt klimaprojekt med fokus på regnvand ved skybrud, som Hvidovre Kommune gennemfører i Risbjerg-kvarteret sammen med grundejerforeninger, boligforeninger og Risbjergskolen. Et tilsvarende projekt blev gennemført i Strandøre-området i 2017 - også med SGHs støtte. Vedhæftet følger en oversigt over en række arrangementer, som gennemføres i uge 34, og som alle grundejere (og andre interesserede) er velkomne til at deltage i. 

Med venlig hilsen

SGHs bestyrelse

Regnvandsuge i Risbjerg

Projektområde Risbjerg

04. juli 2018

Vi har modtaget følgende mail fra SGH:

Vedhæftet er seneste udgave af SGH's Nyhedsbrev

Her kan du læse om:

1.   SGH's høringssvar til Vejdirektoratets Støjhandlingsplan 2018 - 2023
2.   Ukrudtskampagne september 2018
3.   Besøg på Amager Bakke
4.   Besøg på Christiansborg
5.   Spørgsmål til Steen Ørskov

Med venlig hilsen og fortsat god sommer

SGH Bestyrelse

Nyhedsbrev 10. årgang nr. 3

05. juni 2018

Hvert 5. år gennemfører Vejdirektoratet en kortlægning af støjen langs statens veje og udarbejder herefter en støjhandlingsplan for det statslige vejnet. Særligt støjbelastede boligområder kan herefter udpeges og sikres, at der sætter ind med støjreducerende tiltag de steder, hvor behovet er størst.
Vejdirektoratet har valgt at Støjhandlingsplan 2018 - 2023 skal i offentlig høring. Bestyrelsen har indsendt høringssvar i denne anledning.

Foreningens høringssvar


31. maj 2018

Vi har modtaget følgende mail fra SGH:

Nyhedsbrev 10. årgang nr. 2

Af en eller anden ukendt årsag, bliver vores Blog og Marked, periodisk slettet på vores webhotel. Da udbyderen ikke kan give en fornuftig forklaring, har jeg besluttet at lave et nyt Marked og Blog med database inde hos vores udbyder. Det betyder at du vil modtage en invitationsmail om at deltage. Jeg sender en direkte mail med kodeord til hver af jer, jeg har mailadresser på. mvh Jørgen Lund, webmaster

Tryk på CTRL + F5 nu. Det sletter dine gamle gemte hjemmeside data.

06. maj 2018

Referat fra konstituerings
møde 1. maj

B
estyrelsens ToDo liste

I
ndbydelse til Sommerfest 2018

På forsiden er der en stor "knap" mrk. "Begivenheder i foreningen". Her kan I se hvilke dage vi har valgt til aktiviteter det næste år.

22. apr 2018

Referat fra generalforsamlingen 2018

Indlæg på generalforsamlingen 2018 omkring Nabohjælp

Indlæg på generalforsamlingen 2018 omkring fibernet

Formandens beretning (generalforsamling 2018)

Godkendt regnskab 2017

Godkendt budget og regler for fremtidige bankospil

Vores foto album er blevet opdateret med billeder fra generalforsamlingen. Ses ved at vælge Foto i menuen herover.

16. apr 2018

I forbindelse med det uskønne byggeri på den tomme grund Gl. Køge Landevej 479, har bestyrelsen forsøgt at få opklaret hos kommunen, hvad der foregår. Det er der kommet lidt skriverier ud af, som vedlægges her til orientering:

Mails til og fra kommunens Park og Miljø afdeling

Brev om Naboorientering fra kommunen til os

Vores svar til kommunen på Naboorienteringsbrevet

Lejer/udlejers ansøgning om byggetilladelse

12. apr 2018

Vi har modtaget følgende mail fra SGH:

Nyhedsbrev med referat af generalforsamling 2018 og bestyrelsens beretning for 2017

05. mar 2018

Bestyrelsen har holdt møde vedr. planlægning af den kommende generalforsamling.

ToDo liste marts 2018

Referat fra bestyrelsesmøde 1. marts

Informationspjece om Nabohjælp

Dagsorden generalforsamling 2018

20. feb 2018

En gruppe beboere på Frihedslyst Alle har sammen med YouSee, taget initiativ til at gøre en indsats for at vi kan få leveret hurtigere bredbånd i vores område til Internet og TV.

Se deres husstandsomdelte brev her

04. feb 2018

Vi har modtaget følgende mail fra SGH:

Godkendt regnskab for 2017

Bestyrelsens forslag til Budget 2018

26. jan 2018

Vi har modtaget følgende mail fra SGH:

Kære Medlem

SGH’s ordinære generalforsamling 2018 afholdes

Tirsdag den 27. februar 2018 kl. 19.30 i Lille Friheden

Poul Sverrild vil fra kl. 19:30 og 30-40 minutter frem holde et oplæg med titlen ” Hvorfor elsker vi ikke forstaden

Alle, også de som ikke sidder i jeres bestyrelser er velkomne til at høre oplægget.

Efter en pause med en sandwich og en øl/sodavand afholdes den ordinære generalforsamling. Her er alle bestyrelsesmedlemmer velkomne.

Bestyrelsen glæder sig til at møde jer.

Med venlig hilsen

SGH’s bestyrelse

Indbydelse til Generalforsamlingen

Dagsorden

09. jan 2018

Vi har modtaget følgende mail fra Bolius:

Hej Susan

Vi ved alle sammen, hvor god en ting, kompostering er - både for miljøet og for mulighederne i haven.

I Bolius, Boligejernes Videncenter, har vi lavet en stor guide, der skal hjælpe endnu flere danskere med at komme godt i gang med kompostering.

Vi ved alle sammen, hvor god en ting, kompostering er - både for miljøet og for mulighederne i haven.

Bolius er en nonprofit organisation, der formidler gratis og uvildig rådgivning til alle danske boligejere fra de dygtigste fageksperter.

Med venlig hilsen

Louise Lykkegaard

Indholdskonsulent for Bolius

Tlf.: +45 36946504

www.bolius.dk

Du finder vores guide her:

https://www.bolius.dk/kompost-16576/ 

Webmaster Jørgen Lund

 

Grundejerforeningen Frydenstrand