This page uses Javascript. Your browser either doesn't support Javascript or you have it turned off. To see this page as it is meant to appear please use a Javascript enabled browser. Nyheder 2017
Frydenstrand gadekik1


Nyheder 2017
  

08. dec 2017

Bestyrelsen har afhold bestyrelsesmøde den 30. november 2017

Referat bestyrelsesmøde 30. november 2017

04. nov 2017

Vi har modtaget følgende fra SGH:

Kære Læser 

Kommunalvalget nærmer sig. 

Hvis du vil møde spidskandidaterne for samtlige 15 opstillede lister er muligheden der den 9. november i Lille Friheden kl. 19. 

Vel mødt, og spred gerne budskabet. 

Mvh SGH’s bestyrelse

SGH Nyhedsbrev 9. årgang nr. 6 - 2017

14. okt 2017

Vi har modtaget følgende fra SGH:


Kære læser af SGH’s Nyhedsbrev

SGH inviterer til politikermøde i Lille Friheden den 9. november kl. 19. 

”Klip din hæk og tag ukrudt væk”- kampagnen resulterede i 9,7 tons haveaffald. 

Læs om SGH’s holdninger dels til projektet ved Kvickly dels til budgetforslaget. 

God læselyst og vel mødt den 9. november. 

Med venlig hilsen 

SGH’s bestyrelse

SGH Nyhedsbrev 9. årgang nr. 5 - 2017

11. sep 2017

Vi har modtaget følgende fra SGH:


Kære læser af nyhedsbrevet

SGH og Hvidovre Kommune afholder i lighed med sidste år en kampagne med renholdelse af fortove herunder hækklipning som tema.

Du kan læse meget mere i det vedhæftede nyhedsbrev

God fornøjelse

Mvh SGH's bestyrelse

SGH Nyhedsbrev 9. årgang nr. 4 - 2017

13. juni 2017

Vi har modtaget følgende fra SGH:

Kære Læser

I SGH’s seneste nyhedsbrev kan du se spørgsmål stillet af SGH’s medlemmer og SGH’s bestyrelse samt svarene givet af 1. viceborgmester og formand for Teknik- og Miljøudvalget Mikkel Dencker.

God læsning og god sommer

Med venlig hilsen

SGH’s bestyrelse

SGH Nyhedsbrev 9. årgang nr. 3 - 2017

30. maj 2017

Som medlem af Nabohjælp, har jeg modtaget nedenstående invitation. Da jeg kan se, at invitationen ikke kun henvender sig til nuværende medlemmer, men er en invitation til alle, vedlægger jeg den her hvis nogen skulle være interesseret i at høre nærmere om systemet (som jeg iøvrigt varmt kan anbefales).
V.h. Webmaster Jørgen Lund


Vi sender dig hermed en invitation til et borgermøde om Nabohjælp i Rødovre onsdag den 21. juni kl. 17.30-20.00 i Rødovrehallen. 

Emnet er forebyggelse af indbrud i private hjem. Du kan høre Københavns Vestegns Politi fortælle om lokale indbrudsforhold, mens en tidligere indbrudstyv giver gode tips, der kan få tyven til at fravælge din bolig. Der vil også være en introduktion til, hvordan man sikrer sin bolig, og hvad man selv kan gøre bl.a. med Nabohjælp.

Mødet er gratis, og der bliver serveret mad og drikke i aftenens løb. Desuden er der mulighed for børnepasning.

Se invitationen og det fulde program i vedhæftede, og tilmeld dig senest den 14. juni 2017 på:

roedovre@mannov.dk

Oplys ved tilmelding dit navn, samt hvor mange I kommer. Har du børn med, der skal passes, skal du også oplyse deres alder.

Du er meget velkommen til at sende invitationen videre i dit netværk.

Vi håber at se dig og dine naboer.

De bedste hilsner på vegne af Rødovre Kommune, Københavns Vestegns Politi, Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Rødovre, Nabohjælp, Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden

Mette Lehnshøj
22 75 76 79

24. april 2017

Indbydelse til sommerfest 2017

Referat fra Generalforsamling 2017

Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde den 10. april 2017

15. april 2017

Indlæg på generalforsamlingen 2017 omkring fibernet

Referat fra Generalforsamling 2017 (kommer senere)

Oplæg til formandens beretning (generalforsamling 2017)

Godkendt
regnskab for 2016

Reviderede og godkendte love som A5 folder (printes som 2 siders print)

Vores foto album er blevet opdateret med billeder fra generalforsamlingen. Ses ved at vælge Foto i menuen herover.


Vi har modtaget følgende fra SGH:

Kære læser 

Torsdag den 27. april holder SGH’s bestyrelsesmøde med Mikkel Dencker

Hvidovres viceborgmester, formand for Teknik- og Miljøudvalget, næstformand for Økonomiudvalget og bestyrelsesmedlem i Vestegnens Kraftvarmeselskab, VEKS. 

Har du et spørgsmål, du mener, vi skal drøfte med Mikkel, så send det til sammenlutningen@mail.dk senest den 24. april. 

Med venlig hilsen og fortsat god påske 

SGH’s bestyrelse

SGH Nyhedsbrev 9. årgang nr. 2 - 2017

06. april 2017

Vi har modtaget følgende fra SGH:

Kære Læser

SGH’s nyhedsbrev indeholder denne gang referater af såvel SGH’s ordinære som ekstraordinære generalforsamling afholdt den 28. februar 2017 i Lille Friheden.

Link til dokument

Rækkefølgen er:

Referat af SGH’s ordinære generalforsamling

Bestyrelsens beretning for året 2016

Refertat af SGH’s ekstraordinære generalforsamling

Reviderede vedtægter.

God læsning.

Husk www.sgh.nu

Med venlig hilsen

Bestyrelsen  

18. marts 2017

Vi har modtaget følgende fra SGH:

Til SGH-medlemmer, Hvidovre Kommune holder to møder om vand i de kommende uger, som SGH anbefaler medlemmerne at deltage i. Først fremmest mødet den 21. marts om stormflod, som er en god opfølgning på det indlæg, som Morten Beha Pedersen fra Hvidovre Kommune holdt ved SGHs ordinære generalforsamling den 28. februar. Møde nr. to er et om grundvandsbeskyttelse, som holdes den 30. marts. Forhåbentlig kan møderne gøre os alle klogere på, hvilke udfordringer vi som grundejere står over for i fremtiden.

Se invitationerne fra kommunen nedenfor.

Med venlig hilsen

SGHs bestyrelse

  

(1) Borgermøde med fokus på stormflod

Tirsdag den 21. marts kl. 19.00 i Langhøjskolens teatersal sætter Hvidovre Kommune fokus på stormflod. På mødet vil du møde borgmetser Helle Adelborg og Danmarks Radios klimakorrespondent Jesper Theilgaard, som vil fortælle om, hvordan Hvidovre Kommune og Hovedstadens Beredskab håndterede stormfloden, der ramte den 4. januar, og hvad parterne lærte om hændelserne. Samtidig bliver der givet et bud på risikoen for, at vi igen bliver ramt af en stormflod.

Der bliver rig mulighed for at uddybe emnerne, og stille spørgsmål til indsatsen.

 

(2) Invitation til møde om Hvidovre Kommunes indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

I forbindelse med udarbejdelsen af Hvidovre Kommunes indsatsplan for grundvandsbeskyttelse indkaldes der hermed til møde i koordinationsforum. Koordinationsforum er nedsat i henhold til Vandforsyningslovens § 12, og består af repræsentanter for HOFOR, Region Hovedstaden, Miljøstyrelsen, nabokommuner, grundejerforeninger, kolonihaver og interesseorganisationer, der har interesse i grundvandsbeskyttelsen i Hvidovre. Formålet med mødet er at præsentere udkastet til kommunens indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, og få koordinationsforums kommentarer til planen og indsatserne. Mødet vil foregå den 30. marts kl 16.30 på Høvedstensvej 45. 

Tilmelding til mødet foregår ved at svare på denne mail. På dagen melder man sin ankomst på vores frontdesk, der er placeret ved indgangen. Aftalekoden er 3461630. Senest fredag den 24. marts fremsendes udkastet til indsatsplanen. Har du ikke mulighed for at deltage i mødet modtager jeg meget gerne feedback på planen via mail: nsr@hvidovre.dk.

Har I spørgsmål er I velkomne til at kontakte Anna Sarauw, miljømedarbejder i Hvidovre Kommune på 36393575.

Indkalder til mødet er miljømedarbejder i Hvidovre Kommune, Anna Sarauw Rasmussen

17. februar 2017

Vi har modtaget følgende fra SGH:

Kære medlem

Som tidligere annonceret ville regnskab 2016  og bestyrelsens 2017 budgetforslag blev udsendt særskilt. Dette sker så nu.

Generalforsamling foregår tirsdag den 28. februar kl 19:30 i Lille Friheden.

Aftenen indledes med Morten Beha Petersens oplæg om Hvidovre Kommunes planer for at undgå/minimere gener pga skybrud og oversvømmelser.

Alle er velkomne til at høre oplægget.

Vi i bestyrelsen håber på stort fremmøde.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Tema på Generalforsamlingen 28. februar 2017

Budget 2017

Revideret årsrapport 2016

13. februar 2017

Referat fra bestyrelsesmøde 7. februar 2017

Bestyrelsens ToDo liste februar 2017

29. januar 2017

Vi har modtaget nedenstående fra SGH:

Kære SGH medlem

I indbydes hermed til SGH generalforsamling den 28. februar 2017 kl. 19:30 i Lille Friheden.

Generalforsamlingen indledes i år med et indlæg om oversvømmelser. Her fortæller Morten Beha Petersen fra Hvidovre Kommunes planteam om, hvilke initiativer kommunen har i støbeskeen for at imødegå store oversvømmelser i kommunen som følge af monsterregn eller flodbølger. Han kommer også ind på en tidsplan for nye foranstaltninger og lidt om finansiering af disse foranstaltninger. Her er alle velkomne til at deltage – uanset om man er medlem af SGH eller ej.
Efter dette oplæg om vand holder vi en pause, hvor SGH vil servere en sandwich og en forfriskning. Derefter gennemføres generalforsamlingen efter punkterne på den medsendte dagsorden.

Efter indlægget, som vi regner med varer en lille times tid inkl spørgsmål og fortæring afholdes SGH’s ordinære generalforsamling.

Da bestyrelsen stiller forslag om ændringer af vedtægter, vil aftenen slutte med afholdelse af ekstraordinær generalforsamling.

Vi håber meget på et stort fremmøde.

Med venlig hilsen

SGH’s bestyrelse

Tema på generalforsamlingen

Invitation til generalforsamling 2017

Forslag til Vedtægtsændringer

Dagsorden generalforsamling


Webmaster Jørgen Lund

 

Grundejerforeningen Frydenstrand