This page uses Javascript. Your browser either doesn't support Javascript or you have it turned off. To see this page as it is meant to appear please use a Javascript enabled browser. Nyheder 2009
Frydenstrand gadekik8

Nyheder 2009

26. Dec. 2009

Hej med Jer. På foranledning af Connie har jeg forespurgt Hvidovre Kommune om betaling for nedgravning af el-kabler og etablering af ny vejbelysning på Frihedsvej og Rønholtvej.

Som det fremgår af svaret fra Teknisk Forvaltning er det grundejerne på 2 veje som selv afgør om man fremover ønsker belysning af vejene.

Med julehilsen fra Per Henrik Jensen

21. Dec. 2009

Til Per Henrik Jensen Tak for din henvendelse om belysning på Frihedsvej og Rønholtvej. Frihedsvej og Rønholtvej er private fællesveje.

Hvidovre Kommune må ikke betale for vejbelysning på private fællesveje. Her er Frihedsvej og Rønholtvej sidestillet med de øvrige private fællesveje i Hvidovre Kommune.

Eksempelvis har Bredalsparken betalt for ny vejbelysning på Berners Vænge og Gurrevej, og Grf. Præstemosen betaler for den kommende nye vejbelysning i foreningens område.

Jeg har vedlagt en pdf-fil med Vejdirektoratets brev af 7. juni 2004 om udgifter til vejbelysning på privat fællesvej. Afgørelsen fra Vejdirektoratet indebærer også, at driften af vejbelysningen fremover skal betales af grundejerne på Frihedsvej og Rønholtvej.

Men Hvidovre Kommune stiller ingen krav til vejbelysningen end ikke, at der er en vejbelysning.

Vi kan kun anbefale, at man går i dialog med Dong Energy om en fornuftig løsning, såfremt man ønsker vejbelysning på Frihedsvej og Rønholtvej.

Med venlig hilsen Peter Wagner Knudsen Trafik- og vejingeniør Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Vej- og Parkafdelingen Høvedstensvej 21 2650 Hvidovre

Se skrivelse

26. Dec. 2009

Indbrud på Frydenstrands Alle´ 21

28. Okt. 2009

Indbrud på Frydenstrands Alle´ 1

Naboer bliver varskoet.

22. Okt. 2009

BANKO i lille friheden

Du / I inviteres hermed til BANKO fredag den 6. november 2009, kl. 17.00 - ca. 19.30 i Lille Friheden.

Se indbydelse

22. Okt. 2009

Generalforsamling 2010 bliver fredag d. 09/04 i Lille Friheden.

29. Sep. 2009


Efter i weekenden at have samlet 5 til 8 små hundelorte op ogefterfølgende, samme dag, fjernede en 3 -4 små inde i naboens indkørsel, så blev jeg sur.

Jeg har sat seddeller op på vores stakit, men vil gerne, hvis du vil ligge efterfølgende ind på vores hjemmeside, da jeg har på fornemmelsen at det er er nogle af vores egne grundejere der gør det, da jeg jo kan se de kommer forbi.

Til alle hundeejere, små samt store.
Jeg syntes det er ok, at I anskaffer jer en hund og også til børnene, men jeg syntes måske lige I skulle have overvejet, hvad der følger med.
En hund skal luftes, og det er her jeg bliver sur, for jeg tror ikke altid I har overvejet hvor lang en tur jeres hund skal have, for jeg kan jo se at mange af jer kommer forbi vores hus om morgen, igen om eftermiddagen og om aftenen.

Om aftenen er det nok den voksne der lufter, men de øvrige gange, er det meget børnene jeg ser.

Og jeg tror ikke, det er så ofte at det er hunde, der kommer ret langt væk hjemme fra, da alle har travlt i hverdagen, så det er ikke så til der er tid til de lange ture Har I overvejet, at der er et dejligt grønt område nede for enden af vejen, og både I , børn og hunde ville have godt af en længere tur end lige rundt om de nærmeste par hjørner.

Og når I anskaffer hund, fordi jeres barn gerne vil have det, kunne I så ikke i det mindste lære dem at tage en pose med og BRUGE DEN. Jeg ved fra en, at hvis man først lære sin hund toiletbesøg et sted, skal man bare
gå det samme sted hen hver gang, så gør hunden det der.

SÅ TIL JER HVOR HUNDEN GØR VED VORES GRUND. PRØV VENLIGST AT GÅ EN ANDEN VEJ.

Og en sidste ting. Det kan godt være vi ikke har hegnet hele vores forhave ind, men gider I ikke også at lade være med at lufte jeres hunde der, selv om det kun er med tis.

Hvordan vil I selv have jeres grund ser ud, så tænk over det næste gang I lufter hund.
Jeg vil nu også lige rose de få som virkelig går op i deres hunde, og ved hvordan man samler op efter sig.
Og finder jeg ud af hvem det helt præcis kommer jeg og aflevere lorten hos jer.
Med venlig hilsen
Connie Albrechtsen
Avedøre Enghavevej 3

21. Sep. 2009

BO BASIC ---- Vedr. ejendommen Avedøre Enghavevej 5 boet efter

15. Sep. 2009

Hvidovre kulturråd afholder plenarmøde ---- Se indbydelse

15. Sep. 2009

SGH afholder kæmpe valgmøde ---- Se indbydelse

09. Sep. 2009

Fastelavnsfest søndag d. 21 - 2 - 2010, hvor vi har Lille Friheden fra kl. 12 til 18. Se indbydelse

09. Sep. 2009

Banko: fredag d. 6 - 11 - 2009, hvor vi har Lille Friheden fra kl. 12 til 23. Se indbydelse

20. August. 2009

Cafemøde om kommuneplanen --- 29. August. 2009--- Se indbydelse

01. August. 2009

Vejfest / grillfest 29. August. 2009--- Se indbydelse

29. maj. 2009

Referat fra ordinær SGH generalforsamling

17. maj. 2009

Referat fra ordinær generalforsamling iFrydenstrand

03. maj. 2009

Annonce fra Bilsyn Hvidovre

13.-19 Apr. 2009

Fartmåler opsat i en uge

04. Apr. 2009

Generalforsamlingen

18. Mar. 2009

Hej Peter.
Jeg så på hjemmesiden, at der var skrevet noget om hundeefterladenskaber fra Frydenstrands alle 62.

Vi har godt nok ikke hund, men er lige så arrig som hende, da vi jo har de samme problemer på vores hjørnegrund.

Det er måske meget godt at tage op på generalforsamlingen, men det er jo nok ikke blot hunde fra vores egen forening, der lufter hunde her.

Jeg spekulerer på, at skrive en seddel, hvorpå der står noget om, "At jeg er træt af hundelorte, og om de tænker på, at hvis de selv havde hus, om de syntes, det var sjovt, at skulle ud og fjerne" jeg ville også gerne, hvis vi kunne finde en løsning på problemet.


Hilsen Connie.


Ps. Kunne vi ikke lave en henstilling på vores egen hjemmeside til vores egen grundejere, at de ihvertfald tænker sig om.


Du må gerne skrive på vegne af mig: " At Avedøre Enghavevej 3, som er en hjørnegrund er MEGET TRÆT af HUNDELORTE og at de måske tænker sig en ekstra gang om, og om de syntes det ville være sjovt, hvis det forgik hjemme på deres eget fortov.Og finder jeg synderen, bliver de leveret tilbage"


Så du kan se, jeg er også træt af det.


hilsen Connie.

18. Mar. 2009

Brev modtaget d. 17 marts.

Skrevet af Else Marie Bertram, Frydenstrands Alle´ 62

Vedr. Hundeefterladenskaber ( igen og igen )

Jeg er rigtig godt gal i skralden og træt af at se på alle de hundeefterladenskaber som bliver afleveret udenfor mit hus ( har en hjørnegrund, så det er på begge sider ).

Jeg er selv en meget stor hundeelsker, og har en lille hund. Min hund ordner sine "ting" i haven og aflevering i egen skrallespand. Kan det være lettere !!

Ejerne er blevet totalt ligeglade med hensyn til andre, hvad er det for noget ?.

Igår (16 marts) var jeg i min postkasse kl. 0715, da da var der lige blevet afleveret to portioner, en på hver side af min havelåge. Man kender vel sin hund så meget til at vide, at den om morgnen har noget den skal af med.

Men ejerne vil ikke have efterladenskaberne i egen have, for det er jo ulækkert og tænk hvis man kom til at træde i det. Derfor går man en tur og lader hunden ordne det den nu skal, et fremmed sted.

Uanstændigt !!

Der må kunne gøres noget !!

svar fra formanden:

Hej Else

Jeg er enig i at det er noget svineri, jeg har ikke hjemmel til at gøre andet end at bringe dit budskab, jeg vil gerne bringe dette emne op til debat ( igen ), jeg opfordrer hermed læserne af dette brev til at komme med løsningsmuligheder, som vil blive bragt her på hjemmesiden. Dette problem vil igen blive bragt op på generalforsamlingen.

VH. Peter

12. Mar. 2009

Hjemmesiden er opdateret med regnskabet for 2008

09. Mar. 2009

Indkaldelse til generalforsamlingen, samt regnskab, uddeles i denne uge (11)

09. Mar. 2009

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag d. 18/02-2009 kl. 1900

Se siden: Referater

09. Mar. 2009

Vi har haft ubudne "gæster" d. 27/2 2009.

Da jeg kom hjem kl. 11.00 sprang 2 mand ud af vinduet fra 1. sal. Jeg fulgte efter dem og ved politiets hjælp blev begge anholdt på Avedøre Holme.

Brian fatum

Vibevej 2

17. Feb. 2009

Aftale med TDC om kort besøg på generalforsamlingen.

TDC vil fortælle om bredbåndstv Guiden om TDC TV

17. Feb. 2009

Faktura fra Webdomain

09. Feb. 2009

Har du TDC Bredbånd, kan du oprette TDC TV og modtage et bredt udvalg af tv-kanaler via bredbåndsnettet og direkte ind i stuen. Samtidig giver TDC’s digitale modtager dig mulighed for at optage og sætte programmer på pause eller leje film.

Guiden om TDC TV

09. Feb. 2009

Hermed indkaldes bestyrelsen til møde hos formanden onsdag d. 18/02-2009 kl. 1900

Jess: Sørger for mad og drikke.

Connie: Udbetaler løn.

Lonnie: Kan du forberede en skitse for indkaldelsen til generalforsamlingen som igen skal afholdes i

Lille Friheden nr. 1 Aktivitetssal 1-3. Fredag d. 03/04-2009. kl. XXXX

Alle har givet tilsagn om deltagelse, Lonnie bliver lidt forsinket.

Dagsorden som skal færdigbehandles på bestyrelsesmødet:

Jfr. referat fra bestyrelsesmødet i grundejerforeningen Frydenstrand den 26. maj 2008 blev vi enige om at undersøge og eller iværksætte følgende:

·   Enighed i bestyrelsen om, at vi tilmeldes betaling over PBS fremover. Connie sørger for tilmelding til PBS. Connie meld os venligst til PBS

·   Vejchikaner. Peter tjekker muligheder for opsætning af vejskilte med legende børn og evt. skilte med max. 40 km. Samt en måler til opmåling af farten på bilerne og evt. udlåning af cementbomme fra kommunen. Peter forespurgte på kommunen sidste år, men fik et afvisende svar, jeg forsøger igen i denne uge ( 07 )

·   Iflg. Jess bliver vejene ikke ordentligt genetableret, når der bliver lagt gas og/eller fiberkabler ned i vejene. Vi må holde bedre øje, så vi får fat i dem, der bør genetablere vejene efter ”brug”. Bestyrelsen har fotograferet samtlige fortove, og mener sig klar hvis situationen opstår.

·   Vedr. fibernet vil vi undersøge muligheder for forskellige pakkeløsninger el. om det bliver muligt at tilmelde sig de enkelte kanaler individuelt. Peter kontakter Dong Energy og inviterer 1 repræsentant til næste generalforsamling til at komme og fortælle om fibernet. Peter forsøger stadigvæk at få en aftale med Dong Energy.

·   Peter og Lonnie besøger Citroen og tilbyder reklamer på hjemmesiden. Lonnie !  kan du ikke lave en aftale med forhandleren, eller bare sælge en reklameplads, samme størrelse og sted som den der allerede eksisterer for 200.- dkr. gældende i et år.

02. feb. 2009

Et medlem i foreningen klagede over vandkvaliteten.

Det varme vand i deres hus var årsag til at medlemmet og sønnen i huset fik rødt udslet og kløe, medlemmet kontaktede vandværket, som kunne fortælle at der ikke var problemer med vandkvaliteten på værket. Jeg råede medlemmet til at stoppe med at bade i vandet fra deres varmtvandsbeholder, og straks få undersøgt vandkvaliteten, jeg gav dem relevandte kontakter på firmaer de kunne rette henvendelse til.

31. Jan. 2009

Brev fra:

Sussie og Bo Andersen
Frydenstrands Allé 6

Vil ville blot informere dig om, at vi har haft indbrud fredag den 30/1 på et tidspunkt mellem klokken 07:30 og 16:15.

31. Jan. 2009

Brev fra:

Hans-Henrik Jensen

Frydenstrands Allé 43

Har læst informationen vedr. nedlukningen af det analoge TV-signal.

Men inden vi investerer i en digitalboks var der så ikke noget med, at grundejerforeningen skulle have adgang til fibernet, hvor blandt andet et digitalt TV-signal kunne modtages?

Svar:

Der er nok noget der tyder på at DongEnergy ikke når at få fibernettet etableret i vores område inden overgangen til det nye signal, jeg vil forsøge at få en DongEnergy rep. til at fortælle om vores muligheder ved den forestående generalforsamling i April. Se oversigtskortet ---> Vejbelysning_fibernet på vores hjemmeside.

29. Jan. 2009

Brev fra: Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre

Se siden: SGH_generalforsamling_2009

29. Jan. 2009

Via dette link burde man kunne finde svar på spørgsmål vedr. nedlukning af det analoge TV-signal:

29. Jan. 2009

Faktura fra Webdomain

26. Jan. 2009

Kontingent omdelt i foreningen

Webmaster Jørgen Lund

Grundejerforeningen Frydenstrand