This page uses Javascript. Your browser either doesn't support Javascript or you have it turned off. To see this page as it is meant to appear please use a Javascript enabled browser. Nyheder 2007
Frydenstrand gadekik6

Nyheder 2007

16. Dec. 2007

Kasserer Connie Albrechtsen har fået en henvendelse ang. regler for anvendelse af nytårsfyrværkeri.

Nye fyrværkeriregler

Der er kommet ny bestemmelser omkring salg og anvendelse af fyrværkeri. Således har Folketinget den 3. november 2005 vedtaget en ændring, der betyder, at salg af fyrværkeri til private fremover kun ske i perioden 1. til 31. december. Hvad mere er, er det nu kun tilladt at afskyde fyrværkeri i perioden 1. december til 5. januar. Overtrædelse straffes med bøde eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år. Ændringen er trådt i kraft pr. 14. november 2005 og gælder altså allerede!

For dem der vil vide mere om det, kan disse link anvendes.

Sikkerhedsstyrelsen

Kampanger

Borger.dk

07 Dec. 2007

Hvidovre Avis skriver:

I Kampen mod klimaændringer har maksimal politisk bevågenhed verden over. Danmark kan derfor forvente at komme i centrum for den samlede verdenspresse, når København i november og december 2009 er vært for FN's afgørende klimatopmøde, hvor en ny Kyoto-aftale skal falde på plads.

Uddrag fra Hvidovre Avis: Tre enorme vindmøller placeret i vandkanten vest for Avedøreværket på Avedøre Holme

Der er medlemmer af grundejerforeningen der spørger til hvilken effekt de omtalte 3 havvindmøller vil påvirke os mht. støj og reflekser. Møllerne vil få en højde af 150 meter til vingespids ved højeste punkt. Møllerne ønskes opsat istedet for de 12 mindre møller som så skal fjernes.

Læs artikel 1 fra Hvidovre Avis

Læs artikel 2 fra Hvidovre Avis

22 Nov. 2007

Mail modtaget:

Kære repræsentant for grundejerforeningen !

 

Vinteren og den kolde tid nærmer sig !
godtbegyndt.dk tilbyder vejsalt til både offentlige og private, ejendoms-, boligselskaber og grundejerforeninger.

 

Vi kan levere indenfor max. 3 hverdage til konkurrencedygtige priser. Spar tid og penge med vejsalt fra godtbegyndt.dk

Priseksempel :
1 palle med 40 sække á  25 kg, ialt 1.000 kg. ialt DKK 1.595,00 incl. moms, levering, palle og emballage.
 
Du kan få mere information og bestille her :
http://www.godtbegyndt.dk/group.asp?group=46&sub=46

 

Med vores vejsalt sikres et effektivt, miljøvenligt og hurtigtvirkende middel mod glatføre.
• Saltet er tørt med et lavt vandindhold.
• Velegnet til anvendelse i "mindre" saltspredere.
• En spredevenlig grov vejsalt med den rigtige kombination af grove og fine saltkorn.
• Saltet er tilsat antiklumpningsmiddel.
• Overholder Vejdirektoratets regler for tøsalte.
• Langtidsvirkende.
• Kan leveres i 25 kg. poser.

 

Om godtbegyndt.dk
Vi er e-mærkecertificeret af e-handelsfonden og er leverandør af produkter til både offentlige og private, ejendoms- og boligselskaber.

 

Med venlig hilsen Salggodtbegyndt.dk Web:www.godtbegyndt.dk

Tlf. 70 23 75 67

17 Nov. 2007

SGHs bestyrelse inviterer medlemmer af bestyrelsen til debataften med Hvidovres lokalpolitikere.

Onsdag den. 21. November 2007 kl. 19.30 i Lille Friheden.

Denne invitation er udsendt meget sent, SGH beklager.

Post modtaget fra SGH. 15/11-2007:

Debataften med Hvidovres lokalpolitikere.

Referat af SGH´s ordinære generalforsamling som blev afholdt d. 26/01-2007

SGHs bestyrelses årsberetning af 26/01-2007

SGH´s regnskab for 2006.

Brev af 20/09-2007 vedr. samarbejde om trafik og støjbekæmpelse.

Brev af 19/09-2007 vedr. skat og grundskyld.

SGH´s budget for 2007

Hvis der er interesse for at gennemse disse dokumenter kan de lånes af formanden, det er også muligt at det bliver lagt ud på SGH´s hjemmeside.

03 Nov. 2007

Regnskab, vedtægter, budget mm. rekvireret af ejendomsmægler.

EDC ejendomsmægler: Arne Madsen a/s grundet antagelse til

salg af Frydenstrands Allé 36.

Kasserer Connie Albrechtsen fremskaffer det ønskede mod betaling.

17 Sep. 2007

Vedtægter og ordensregler indscannet og lagt på siden: Vedtægter

17 Sep. 2007

Brev sendt til www.outwave.dk

I har d. 12 sep. sendt et tilbud til
G/F Frydenstrand
Peter Kehlet
Frydenstrands Allé 21
2650 Hvidovre.

Hvis i sender Jeres tilbud elektronisk så vil jeg lægge det ud på foreningens hjemmeside.
www.frydenstrand.eu
venlig hilsen
Peter Kehlet

12 Sep. 2007

Brev/tilbud modtaget fra Outwave ( www.outwave.dk ) ang. internet, IP telefoni, mobiltelefoni,

11 Sep. 2007

Regnskab, vedtægter, budget mm. rekvireret af ejendomsmægler.

EDC ejendomsmægler: Arne Madsen a/s grundet antagelse til

salg af Frydenstrands Allé 7.

Kasserer Connie Albrechtsen fremskaffer det ønskede mod betaling.

21 Aug. 2007

Billeder fra vejfesten d. 18 / 08 - 2007 se venligst siden

Billeder

De sidste lukkede festen ca. kl. 0345 :-)

13 Aug. 2007

Ref. af møde 10. august hos Lonnie.

Se venligst referatsiden og ny indbydelse, se venligst siden: Vejfest_18_Aug

07 Juli. 2007

INVITATION TIL GRUNDEJERFORENINGEN

FRYDENSTRANDS LOPPEMARKED OG SOMMERFEST

LØRDAG DEN 18. AUGUST PÅ TRANEVEJ

Se venligst siden: Vejfest_18_Aug

21 Juni. 2007

Bestyrelses formanden har dd. modtaget en mundtlig klage ang. nedenstående som også blev

debateret ved generalforsamlingen.

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse om uhensigtsmæssig parkering af biler oppe på fortove,

så man ikke kan komme forbi med barnevogne og kørestole.

Bestyrelsen – samt forsamlingen til generalforsamlingen –

vil gerne henstille til, at fortove ryddes for parkerede biler og buske og hække,

så alle uden gene kan passere på fortovet.

Se venligst: Hvidovre Kommune - Grundejerforpligtigelser

20 Juni. 2007

Se venligst referatsiden

Næste møde 10. august hos Lonnie kl. 1900

20 Juni. 2007

PBS betalingsservice har sendt grundejerforeningen en prisliste på automatisk opkrævning af kontingent.

Prisliste for Betalingsservice web

21 Maj. 2007

Vejnavnene i grundejerforeningen. Se siden: Veje i foreningen

13 Maj. 2007

Hvilke boliger er til salg?. Se siden: Ejendomsmæglere

12 Maj. 2007

Regnskabet lagt ud.

08 Maj. 2007

Ny vejbelysning

-væk med luftledningerne og mulighed for fibernet

Hermed link til sider der omhandler tidsplanen for anlægsarbejdet

02-03 Maj. 2007

Aflysning: Ingen ombytning af beholdere til haveaffald i uge 19

02-03 Maj. 2007

Bankforretning/fuldmagter ordnet i Danske bank.

Mail om ny bestyrelse sendt til Hvidovre kommune og SGH.

30 April. 2007

Møde hos Ejner. Overdragelsesforretning. Se referat

Næste møde hos Peter

04 Juni 2007 kl. 1900

27 April. 2007

Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Frydenstrand d. 27. April 2007 kl. 1830

i pauserummet i Frydenhøjhallen.

Webmaster Jørgen Lund

Grundejerforeningen Frydenstrand